MTF MANDAGSTREFF VÅR 2019

MTF MANDAGSTREFF er en arena for samtale og debatt for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte krefter i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.


4. februar 2019: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Hvordan søke tilskudd, støtte, og stipend? Vi samler tilskuddsgivere og støtteordninger til samtale og stands slik at du kan få svar på alle dine spørsmål rundt søknadsskriving for tilskudd og stipend!

Samtaleleder: Henriette Myhre/daglig leder MTF

Panel: 

 • Jørgen Kundsen-Kulturrådet
 • Bjørg Eriksen-FFUK
 • Jacob Jones - Oslo Kommune/kulturetaten
 • Laura Norppa - Nordisk Kulturkontakt
 • Anki Overland - Spenn.no
 • Ragnhild Tronstad-DKS

Stands: 

 • Nordisk Kulturkontakt
 • Kulturrådet (Scenekunst, kultur&næring)
 • FFUK
 • Spenn.no (Scenekunst for barn og ungdom)
 • Kulturetaten Oslo Kommune
 • DKS (Den kulturelle skolesekken/Kulturtanken)

Tilskuddsgiverne vil informere om målgruppe for tilskuddet, hvilken type tiltak som prioriteres, søknadsfrister, hvordan man søker og momenter som er viktige å ha med i søknaden. Målet med dette arrangementet er å tilrettelegge for at frilans scenekunstnere kommer i kontakt med de instanser som gir tilskudd til gruppen, at de ulike ordningene tydeliggjøres, samt å bidra til bedre og riktigere søknader fra gruppen.

Program (med forbehold om endringer):

18.30 - 19.30: Presentasjon av de ulike tilskuddsordningene (ca 5-10 min hver)  

19.30 - 20.00: Generell samtale med spm. fra salen

20.00 - 21.00: Stands, tilskuddsgiverne er tilgjengelige for spesifikke spørsmål fra den enkelte scenekunstner.

21.00 - 22.00: Åpen Mic Med Bjørge Verbaan

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no 

4. mars 2019: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Kveldens Tema: Improvisasjon i Musikkteateret

Vi spør: Kan Improvisasjon benyttes som verktøy innenfor gitte rammer i en musikkdramatiske oppsettningen?   

I panelet:

 • Tony Totino/skuespiller, 
 • Peter Eriksson/SE/skuespiller og pedagog MTHS, 
 • Simon Revholt/musikalsk leder, 
 • Alan Lucien Øyen/regissør og koreograf, 
 • Marit Moum Aune/regissør 

Åpen Mic: pianist Bjørge Verbaan.

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no 


___________________________________________________________

6. mai 2019: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Kveldens Tema: Tysk Aften

Vi spør: Hvilke forutsetninger ligger til grunn for arbeid i det tysktalende scenekunstfeltet?

I Panelet:

 • Franziska Sohn/DE/pedagog/utøver/regissør, 
 • 2Entertain NOR/DE
 • Mfl
Visning av arbeider fra MTF Fordypning: Fokus Tyskland. 8. utøvere  


Åpen Mic: pianist Bjørge Verbaan.

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no 


Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 50,-

VELKOMMEN! 

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software