Grunnet korona pandemien og av hensyn til godt smittevern har styret i MTF besluttet å avlyse de resterende MTF Mandagstreff i 2020. Vi beklager dette på det sterkeste, men gleder oss desto mer til å se dere alle igjen på første MTF Mandagtreff i 2021 som er satt til 1. februar kl. 18.30. 

VI SEES!

MTF MANDAGSTREFF er en arena for samtale og debatt for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte krefter i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.

Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 65,- ink. bill. avgift.

VELKOMMEN! 

 


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software