MTF MANDAGSTREFF HØST 2019MTF MANDAGSTREFF er en arena for samtale og debatt for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte krefter i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.


2. sept 2019: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Kveldens Tema: Kultur for læring 

Vi inviterer fagkrefter innen norsk scenekunst samt scenekunstnere til samtale og debatt.

Panelsamtale:

VI SPØR:  hva skal til for at vi best tilegner oss ny kunnskap? 


Panelleder: Lisbeth Wathne Svinø


I Panelet: TBA


Åpen Mic:  

Pianist Bjørge Verbaan.

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no


Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.

 

 7. oktober 2019: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Kveldens Tema: Å skrive en musikal

Vi spør: Hvordan skriver man god musikkdramatikk, og hvilket arbeid ligger bak en helaftens musikal?  

Samtaleleder: 

  • Henriette Myhre / Daglig leder MTF

I panelet:

  • Gisle Kverndokk / Komponist, 
  • Julian Berntsen / Komponist, 
  • Maria Tryti Vennerød / dramatiker
  • Julian Skar / komponist

Åpen Mic: pianist Bjørge Verbaan.

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no 

  

Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.

 
2. desember 2019: 18.30 - 22.00 - TEATERKJELLERN / Oslo Nye teater

JULEJAMMIK med Petter og venner

MTF inviterer scenekunstbransjen til førjulsjam. 

Kveldens bandleder: Petter Kragstad.

ØNSKER DU Å SYNGE?

SØK PLASS Innen 18. novembertil: henriette@musikkteaterforum.no Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 50,-

VELKOMMEN! 

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software