MTF MANDAGSTREFF HØST 2019
MTF MANDAGSTREFF er en arena for samtale og debatt for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte krefter i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.

2. desember 2019: 18.30 - 22.00 - TEATERKJELLERN / Oslo Nye teater

JULEJAMMIK med Petter og venner

MTF inviterer scenekunstbransjen til førjulsjam. 

Kveldens bandleder:

 • Petter Kragstad/piano

Kveldens bandmedlemmer:

 • Sindre Kjosås / Trommer
 • Karl Erik Horndalsveen / Bass

ØNSKER DU Å SYNGE?

SØK PLASS Innen 18. november med den fineste julesangen du vet, til: henriette@musikkteaterforum.no 

Husk å legge ved noter og en kort tekst om hvorfor du ønsker å synge.7. oktober 2019: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Kveldens Tema: Å skrive en musikal - en samtale med norske opphavere.

Vi spør: - Hvordan skriver man god musikkdramatikk, og hvilket arbeid ligger bak en helaftens musikal?

MTF MUSIKKTEATERVERKSTED inviterer norske komponister og dramatikere til å dele av sine erfaringer med å skrive og utvikle nye musikkdramatiske verk gjennom samtale og musikalske eksempler.

Kveldens samtaleleder er Karoline Krüger, artist, opphaver, og styremedlem/musikkdramatisk-ansvarlig i NOPA

I panelet:

Åpen Mic: pianist Bjørge Verbaan.

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no 

  

Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.

Arrangementet er et samarbeid med NOPA
2. sept 2019: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Kveldens Tema: Kultur for læring 

Vi inviterer fagkrefter innen norsk scenekunst samt scenekunstnere til samtale og debatt.

Panelsamtale:

VI SPØR:  hva skal til for at vi best tilegner oss ny kunnskap? Har vi en kultur for konstruktiv tilbakemelding i læringssituasjonen, og hvordan takler vi egentlig å få kritikk? Er vi bevisst vår mentale kapasitet og våre verdigrenser, og klarer vi å opprettholde disse i møte med sterke fagkrefter? 


Panelleder: Lisbeth Wathne Svinø/NMH


I Panelet: Merete Lingjærde/KHIO, Grete Helle Rasmussen/Barratt Due Musikkinstitutt, David Fielder/Musikkteaterhøyskolen.


Åpen Mic:  

Pianist Bjørge Verbaan.

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no

Kveldens program:

 • 18.00: Dørene åpner
 • 18.30: Velkommen ved daglig leder i MTF: MTF høsten
 • 18.50: Kunstnerisk innslag, Norges Dansehøyskole
 • 19.00: Panelsamtale: Kultur for læring
 • 20.30: Musikal-i-teten informerer om årets festival
 • 20.45: Kunstnerisk innslag Musikkteaterhøyskolen
 • 21.00: Åpen Mic med Bjørge Verbaan
 • 22.00: Takk for i dag

Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.

Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 50,-

VELKOMMEN! 

MTF Mandagstreff mottar høsten 2019 tilskudd fra 


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software