MTF MANDAGSTREFF er en arena for samtale og debatt for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte krefter i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.

MTF MANDAGSTREFF

Kunstnerisk Team - Fra Ide til musikal-premiere


3. februar

Kl. 18.30 - 22.00

På årets første Mandagstreff skal vi dykke ned i den utfordrende prosessen med å sette sammen et vellykket kunstnerisk team.

Når ideen er født, og de økonomiske rammene er på plass, ligger alle muligheter åpne for at god kunst kan skje. Men fra idè til premiere er det et hav av tid, mange brikker som skal på plass, og x antall kreative hoder som sammen skal skape et kunstnerisk hele. 

Vi spør: Hvem og hva avgjør hvilke fagkrefter som skal inngå i teamet, hvilke forutsetninger må ligge til grunn for godt samarbeid, hva gjør et kunstnerisk team godt, og hvem har alltid siste ord?

Panelleder: Henriette Myhre

Panel: Ilene Sørbøe/Dramaturg Oslo Nye Teater, Magnus Myhr/Koreograf, mfl. 


MTF: kr. 0,-

Andre: kr. 50,-


ÅPEN MIC med Bjørge Verbaan:

Utfyllende info og påmelding HER

Du kan også betale til VIPPS nr 80306 i døra


For: åpent for alle interessenter


Lokalitet:  Teaterkjeller`n

I samarbeid med  


Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.MTF MANDAGSTREFF

Musikal vs Opera - eller Ja takk begge deler?


02. Mars

Kl. 18.30 - 22.00


Vi ser nærmere på musikal og opera som to nært beslektede musikkdramatiske kunstformer.


Vi spør: hva gjør en musikal til en musikal og en opera til en opera? Og hvem definerer hva som skal spilles hvor?


Panelleder: TBA 

Panel: Gisle Kverndokk mfl.


MTF: kr. 0,-

Andre: kr. 50,-


ÅPEN MIC med Bjørge Verbaan:

Utfyllende info og påmelding HER

Du kan også betale til VIPPS nr 80306 i døra


For: åpent for alle interessenter


Lokalitet: Teaterkjeller`n

I samarbeid med  


Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.MTF MANDAGSTREFF

Audition og utlysning av arbeid i scenekunsten


04. Mai

Kl. 18.30 - 22.00


Vi spør: Hva kjennetegner en god stillingsbeskrivelse, og hvordan bør en audition gjennomføres?


Panelleder: Henriette Myhre 

Panel: TBA


MTF: kr. 0,-

Andre: kr. 50,-


ÅPEN MIC med Bjørge Verbaan:

Utfyllende info og påmelding HER

Du kan også betale til VIPPS nr 80306 i døra


For: åpent for alle interessenter


Lokale: Teaterkjeller`n

I samarbeid med  

Arrangementet STREAMES via MTFs FBsider av AVE PRODUCTION.

Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 50,-

VELKOMMEN! 

 


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software