MTF MANDAGSTREFF HØST 2018MTF MANDAGSTREFF er en møteplass og en nettverksarena for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel, og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte arbeidsgiverne i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.


5. november 2018: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

JUKEBOX MUSIKALEN!

Vi tar tempen på nyutvikling av Dansk musikkdramatikk ved foredraget: Udviklingen af ny dansk musikdramatik med udgangspunkt i folkelighed i en scenedramatisk sammenhæng og publikums resonans med denne.

Foredrag og fremleggelse av forskningsresultater ved Thomas Agerholm-regissør og rektor ved Den Danske Scenekunstskole/Musikalakademi i Fredericia og Liv Stevns Petersen/utøver og pedagog/Den danske Scenekunstskole/Musikalakademi i Fredericia.

Om forskningsprosjektet : Projektet undersøger jukeboksmusicalens paradoks mellem hvordan den genkendelige popmelodi resonerer hos publikum, og hvordan kan den skal anvendes i dramaturgisk sammenhæng for at skabe scenekunstnerisk oplevelse. 

Åpen Mic: Pianist Petter Kragstad


I samarbeid med:

3. desember 2018: 18.30 - 22.00 - Oslo Nye Teater

JULEJAM og GLØGG med Petter Kragstad og venner.

Vi henter inn ekstra musikere, trommer sammen et strålende band, og inviterer bransjen til julemic.

Denne kvelden setter vi en grense på 20 plasser til Åpen Mic!

Du kan fremføre hva du ønsker mest, og er ikke bundet til julerepertoar.

Søk plass innen 19. november til henriette@musikkteaterforum.no  legg ved oppdatert cv og portrett (i pdf format), låtvalg og noter merket med ditt navn og sangtittel, og begrunn hvorfor akkurat DU skal få være med å jamme. 


8. Oktober 2018: 18.30 - 22.00 - Oslo Nye Teater

“Et langt liv i scenekunsten” Paneldebatt om kompetanse og kunstnerskap.

Vi ønsker skuespillere og dansere hjertelig velkommen til paneldebatt og dialogmøte om kompetanseheving innen det profesjonelle scenekunstfeltet. Denne kvelden slår fem av landets kompetansesentre for scenekunst seg på lag og inviterer utøvere og arbeidsgivere for å snakke om hvordan vi kan gjøre hverandre bedre.

Christian Winther Farstad/BI leder oss gjennom samtalen med et panel bestående av både scenekunstnere og arbeidsgivere. Vi møter Guro von Germeten/sanger og artist, Samantha Gurah/musikalartist, Julie Støp Husby/skuespiller, Mattias Ekholm/danser, Atle Halstensen/Scenekvelder, Celine Engebrigtsen/Stella Casting, og Guri Glans/produsent og skuespiller.

 Hvert år uteksamineres det om lag 200 skuespillere, dansere og musikalartister her i Norge. I tillegg flytter mange kunstnere hjem etter endt utdannelse i utlandet. Det er stor kamp om arbeidsplassene og det stilles stadig høyere kompetansekrav til utøverne. At kunstnere sørger for faglig påfyll er viktig, ikke bare for at de skal kunne konkurrere om jobbene, men også for at de skal kunne stå i yrkeslivet lenge.

Kveldens arrangører kurser scenekunstutøvere og det ønsker vi å gjøre på best mulig vis. Derfor vil vi gjerne høre hva utøverne tenker om flere ulike tema: Hvilken kultur har vi for å vedlikeholde og utvikle våre kunstnerskap her i Norge? Hvilke holdninger og tanker har dagens frilansere når det gjelder egenutvikling og nettverksbygging? Hva kan være årsakene til at scenekunstutøvere lar være å kurse seg? Hvilke kurs ønsker utøvere og arbeidsgivere at kompetansesentrene skal tilby?

Dine synspunkter og innspill er viktige for at vi skal kunne tilby relevante og interessante kurs som du har lyst til å delta på. Vi gleder oss til gode samtaler om kunstnerskap og kompetanse. Vel møtt!

Arrangementet er gratis og Åpent for alle.

Et samarbeid mellom:


Åpen Mic: pianist Peder Varkøy.

Påmelding Åpen Mic til: henriette@musikkteaterforum.no 

___________________________________________________________

3. September 2018: 18.30 - 22.00 - BIKUBEN/DNT

Panelsamtale: Arbeidslivets muligheter. Fra student til Proff.

Hvilke arbeidsmuligheter har man som ferdig utdannet scenekunstner? Og hvilke veier kan man ta med en scenekunstutdannelse i bunn? Vi tar tempen på arbeidslivets mange muligheter, og møter et panel som på hvert sitt vis har tråkket sine egne karriereveier etter endt studie.

Innleder og samtaleleder: Christian Winther Farstad

Panel: Tiril Andøl-danser/koreograf, Erik André Hvidsten-sanger og musikalartist, Malin Schavenius/sanger og musikalartist, Caroline Glomnes -musikalartist og skuespiller.

Åpen Mic: pianist Carl Fredrik Falkenberg. 


Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 100,-

VELKOMMEN! 


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software