UTLYSNING 2018

Musikkteaterforums utviklingsordning for nytt norsk musikkteater, MTF Musikkteaterverksted, søker verk for inntak våren 2018.

Det søkes etter verk i to kategorier:

MTV TALENT: for skapende kunstnere opp til 25 år.

MTV PROFF: for skapende kunstnere fra 25 år og oppover.

Verk som antas gis mulighet til 2-4. dagers workshop høst 2018 eller vår 2019, med videreutvikling som formål. Workshoppen legges opp etter verkets gjeldende behov, og relevant ekspertise/mentor hentes inn innenfor budsjettets rammer.

Hvem kan søke: 

MTV TALENT: Norske unge talenter fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre som skriver for, eller søker å utvikle en stemme for, det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt.

MTV PROFF: Norske profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre innholdsleverandører/opphavere innen det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt.

SØKNADSFRIST: 01. august 2018

Søknad sendes på mail til: henriette@musikkteaterforum.no, og merkes med:

MTF Musikkteaterverksted 2018/søknad TALENT eller 

MTF Musikkteaterverksted 2018/søknad PROFF.

Evt. store vedlegg bes sendes via Dropbox til: henriette@musikkteaterforum.no

Husk å merke alle vedlegg med samme Prosjektnavn!!

Jury:

Jury for 2018 består av Erik Schøyen (regissør/dramaturg),  Jonathan Flom (pedagog/ regissør/USA), og Karoline Krüger (sanger/komponist/skuespiller). Daglig leder i Musikkteaterforum, Henriette Myhre, fungerer som sekretær for juryen, og MTF medarbeider og dramaturg Lotta Rygg deltar som observatør på jurymøtene. Det er i utvelgelse av jury lagt vekt på juryens samlede kompetanse innen kunstformen musikkdramatikk.

Juryen leser innsendte verk anonymt. 

Tilbakemelding på innsendt søknad kan ventes i uke 35.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder i Musikkteaterforum Henriette Myhre på mail henriette@musikkteaterforum.no, eller mobil 90867877.


Til info: Musikkteaterforum mottar ikke fast tilskudd til drift av MTF Musikkteaterverksted. All aktivitet i verkstedet baseres på en andel av kontingent fra våre medlemmer, samt et evt. bevilget tilskudd fra diverse fond, stat, kommune, fylke eller andre tilskuddsgivere.  


MTF Musikkteaterverksted mottar høst 2018 tilskudd fra:

   

Søknadskriterier MTV TALENT:

 • Verket har en tydelig og klar idé.
 • Det er en klar tanke om hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle (manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)
 • Det innsendte verket er et verk i prosess, fra idé fase til påbegynt stadie
 • Kun unge aktører fra scenekunstfeltet kan søke. (Maksimalt 25 år ved søknadsinnsendelse).


Søknad:

For å bli vurdert må du sende inn ett eller fler av følgende i PDF format:   

 • beskrivelse av idè, tema, og synopsis max 1 side.
 • libretto hvis relevant for søknaden
 • noter hvis relevant for søknaden
 • manus hvis relevant for søknaden
 • innspillinger hvis relevant for søknaden
 • link til video hvis relevant for søknaden

Det må også legges ved en kortfattet cv/beskrivelse av deg selv og eventuelle samarbeidspartnere, hvordan du ønsker å ta i bruk workshopsdagene, samt en beskrivelse av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse. 

Vi ber om at alt materiale vedr. verket er merket uten person-navn, kun verkets tittel og innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

Ved opptak i MTF Musikkteaterverksted og tilbud om workshop utarbeides kontrakt mellom Musikkteaterforum og rettighetshavere vedr. rettigheter og forpliktelser for workshopsinnhold. MTF Musikkteaterverksted har ingen forpliktelser for verkets videreføring i etterkant av workshop, utover signert kontrakt.

Søknadskriterier MTV PROFF:

 • Verket har en tydelig og klar idé.
 • Det er en klar tanke om hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle (manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)
 • Det innsendte verket er et verk i prosess, hvor minimum 1/3 av materialet er ferdigstilt
 • Kun profesjonelle aktører over 25 år fra scenekunstfeltet kan søke 


Søknad:

For å bli vurdert må du sende inn et eller fler av følgende i PDF format:   

 • beskrivelse av ide, tema, og og synopsis max 1 side.
 • libretto 
 • noter  
 • manus 
 • innspillinger hvis relevant for søknaden
 • link til video hvis relevant for søknaden

Det må også legges ved en kortfattet cv/beskrivelse av deg selv og eventuelle samarbeidspartnere, hvordan du ønsker å ta i bruk workshopsdagene, samt en beskrivelse av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse. 

Vi ber om at alt materiale vedr. verket er merket uten person-navn, kun verkets tittel og innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

Ved opptak i MTF Musikkteaterverksted og tilbud om workshop utarbeides kontrakt mellom Musikkteaterforum og rettighetshavere vedr. rettigheter og forpliktelser for workshopsinnhold. MTF Musikkteaterverksted har ingen forpliktelser for verkets videreføring i etterkant av workshop, utover signert kontrakt.


Musikaler antatt i verkstedet vår 2017


KUNSTNERISK TEAM / SOLISTER

 Komponist Gisle Kverndokk og manusforfatter/librettist Øystein Wiik med musikal over Ingmar Bergmans Fanny og Alexander.

 1.- 5. mars 2018 workshoppes det musikkdramatiske verket ved  MTF Musikkteaterverksted med nærmere 30 aktører i aktivitet.

 Arbeidsvisning av musikalen ser du 5. mars kl. 18.00 under MTF Mandagstreff på Dramatikkens Hus i Oslo. 

Kvelden åpner med en samtale over spørsmålet "Hvordan utvikle ny musikkdramatisk scenekunst?" ledet av regissør Johan Osuldsen. I panelet finner du Gisle Kverndokk/komponist Norge, Øystein Wiik/manus og tekstforfatter Norge, Staffan Aspegren/regissør og kunstnerisk leder Spira kulturhus Jönköping Sverige, Matthias Davids/regissør og kunstnerisk leder Landestheater Linz Østerrike, Rob Hartmann/produsent Fredericia Teater, Danmark, og Line Rosvoll, leder Dramatikkens hus.

 Workshoppen er et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen, Landestheater Linz, og Dramatikkens  Hus.

SOLISTER / MINDRE ROLLER / ENSEMBLE SULT 1


Ny norsk musikal av: 

Geir Zahl, Simen Schøien og Jostein Kirkeby-Garstad

Basert på Knut Hamsuns roman SULT

I en moderne historie om ung hunger etter å bli sett, hørt og forstått på egne premisser, møter publikum Sara. Gjennom videoblogging føler hun seg både hørt og sett, men er den digitale versjonen av Sara en person hun kan leve med?  

Med nykomponert musikk av Geir Zahl, (Kaizers Orchestra) raptekster av et knippe kjente og ukjente norske rapartister og et nyskrevet manus. 

Musikalen workshoppes vår 2017, og har premiere på 

Kilden Teater og Konserthus høst 2017.

FADO MENS VI VENTER


Ny Norsk Musikal av:

sanger/skuespiller Ida Holten Worsøe, dramatiker/regissør Lene Therese Teigen og komponist Sverre Indris Joner.

Forestillingen handler om lengsel, lidenskap og ensomhet med utgangspunkt i musikksjangre som fado og tango. Det er tidlig morgen i en togstasjonskafé. Noen sitter der allerede – noen kommer etterhvert. Alle er på vei fra noe og til noe annet – de trenger et sted å være mens de venter. 

Alle medvirkende i dette prosjektet, enten de er musikere, dansere eller sangere, får roller, og formidler sine akk så triste historier. Møtene mellom dem kommer til å skape ny lidenskap og sakte sniker de livsbejaende rytmene seg inn.

Musikalen workshoppes mai 2017.
Foto Erika Hebbert.

MTF MUSIKKTEATERVERKSTED

Musikkteaterforum ser det som en viktig oppgave å stimulere til nyskaping og vekst innen det musikkdramatiske felt. Gjennom vårt MTF Musikkteaterverksted gis norske skapende kunstnere et fora for utprøving og utvikling av komposisjon og dramatikk for det musikkdramatiske felt, basert på kompetanse og kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger til rette for videreutvikling og utprøving av verket, og prosjekter som tas opp i ordningen tilbys ved opptak 1. stk. workshop over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de rette mentorer og de nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske librettister, komponister, manusforfattere og andre skapende/opphavere innen kunstformen musikkdramatikk, og på samme tid legge til rette for arbeidsplasser og genuine kunstneriske utfordringer for utøvende scenekunstnere ved gjennomføring av workshops.

MTFs målsetting er å løfte ordningen til å bli et nasjonalt senter for utvikling av musikkteater i kammer-format. Vårt mål for verkstedet er å kunne tilby et 3 årig utviklingsløp for alle antatte verk, hvor hvert prosjekt får minimum to workshops pr. år. Forløpet vil gavne hele feltet fra innholdsleverandør til kunstnerisk utøvende, til produsent og teater, og vil være en arena for nettverksbygging og verdiskaping nasjonalt og internasjonalt.

Musikkteaterforum mottar ikke fast tilskudd til drift av MTF Musikkteaterverksted. All aktivitet i verkstedet baseres på en andel av innbetalt kontingent fra våre medlemmer, samt et evt. bevilget tilskudd fra diverse fond, stat, kommune, fylke eller andre tilskuddsgivere.  

Mål:  

 1. Styrke utviklingsarbeidet for Norsk Musikkteater
 2. Øke andelen av norskt musikkteater på nasjonale og internasjonale scener
 3. Utvikle nytt norsk musikkteater med et internasjonalt tilsnitt
 4. Styrke arbeidsmulighetene for norske musikkteater-utøvere
 5. Å virke som en nasjonal/internasjonal nettverksarena for norske skapende kunstnere


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software