Musikaler antatt i verkstedet høst 2019

MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF

MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF

Foto: Robert Söderström 

OM VERKET:

Dorwin - A Robot Musical tells the story of Dorwin, the friendly household robot whose greatest wish is to be good enough for the humans he serves. He directs the actions of every appliance, from the lowliest toaster to the noble fuse box in the basement, until one day he is usurped by the evil robot Cleon. Dorwin is sent into exile where he faces danger, meets new friends and finally has to make the choice between facing his fears or leaving the life he knew behind forever. 


OPPHAVERE

Åke Andersson is a Swedish composer and lyricist. He began his journey as a cast member in a local production Jesus Christ Superstar, after which he set out to absorb every genre of music he could find. After a hiatus as a jazz trumpet player, and later a rapper, he found his apprenticeship as a songwriter in the studio of John Ballard, the genius behind Ace of Base. There he spent several years learning the craft of powerful melodies and lyrics, working with artists from all over the world. After a sejour in the U.S., mostly confined to the blocks between West 40th and West 54th streets on Manhattan, NY, Åke found himself gravitating back towards his origins in musical theatre. Since then he has focused all of his energy into learning the ins and outs of the genre, and one of the fruits of this labor is the show you are now about to witness. 

Robert Söderström is a Swedish dancer and polymath. After his dance studies in New York and Sweden as well as in Munich at IWANSON, Robert has been working alongside many industry stars such as Fredrik ”Benke” Rydman in the show ”The Nutcracker Reloaded”. He has done diverse projects both in the streetdance world and the contemporary dance scene, for example the SalzburgFestspiele,BodyRockinSanDiego,JumpUnited/Thatś DanceinNewDehliandwith Celidance in Skellefteå. Robert is currently working on a modern dance/opera project in Salzburg. In Dorwin: A Robot Musical, Robert brings his stage experience to the table in both creating the book and the choreographies, as well as designing many of the visual elements of the show. 

Verksted uke 5 og 7 i 2020: Verket tilbys workshop med mentor og utøvere med fokus på utvikling av manus/dramaturgi og komposisjoner. 

Mentor: Victoria SaxtonLibrettist, Lyricist, Playwright and Dramaturg. Executive Director of Mercury Musical Developments UK.

Verkstedet er et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen.


OM VERKET:


Stepp meg et Dikt, er en steppdansforestilling for barn, med to steppdansere og en musiker. Forestillingen er inspirert av ideen om at steppdans kan springe ut fra rytmen i en tekst, på samme måte som den kan springe ut fra musikk. To steppdansere og en musiker tar for seg rytmiske dikt og barnerim og utforsker hvilke musikalske, tekstlige og historiefortellende muligheter som åpner seg når man kombinerer dem med steppdans. Målet er å lage en forestilling som både er lett tilgjengelig og overraskende nyskapende. Det at den kreative prosessen ledes via tekst vil stimulere publikum til å se på stepp med andre øyne, eller høre stepp med andre ører.

OPPHAVERE/MEDVIRKENDE

Hans Martin Austestad er en allsidig musiker, komponist, banjoist, sanger og tekstforfatter. Kunstnerskapet hans spenner seg fra tradisjonsmusikk og låtskriving til arbeid innenfor foto, video og prosa. Han har lang erfaring innen


Janne Eraker har jobbet fulltid som profesjonell steppdanser de siste fire årene, og er ansatt i Skuespiller- og danseralliansen. Hennes fokus ligger i å utforske steppdansens kunstneriske muligheter innenfor nye sjangre og områder som noise-musikk, folkemusikk og samtidsdans. Hun startet blant annet det kompetansehevende prosjektet Stepperiet i 2018. Janne har laget soloforestillingen Rhythm Is a Dancer, som hadde premiere i 2019.


Håkon Sigernes har lang fartstid som skuespiller, sanger og danser innen musikkteater, og har god kjennskap til steppdans fra et musikkteaterperspektiv. Som utøvende danser, pedagog og koreograf har han fokus på å formidle steppeglede til barn og voksne. Håkon har vært ansatt som danser i Skuespiller- og danseralliansen siden 2014, og spiller for tiden i "Optimist" på Chateau Neuf.


Verksted høst 2019: Verket tildeles arbeidstimer med mentor for dramaturgisk arbeid med manus.


MTF MUSIKKTEATERVERKSTED TALENT

Grunnet få innkomne søknader blir det ingen tildelinger til verksted i kategorien MTV TALENT i 2019OPEN CALL


MTF Musikkteaterverksted søker verk for inntak høst 2019.


Det søkes etter verk i to kategorier:

MTV TALENT: for skapende kunstnere opp til 25 år.

MTV PROFF: for skapende kunstnere fra 25 år og oppover.


Verk som antas gis mulighet til 2-4. dagers verksted høst 2019 eller vår 2020, med videreutvikling som formål.

Verkstedet legges opp etter verkets gjeldende behov, og relevant ekspertise/mentor hentes inn innenfor budsjettets rammer.

Jury 2019:


Simon Revholt: Musikalsk leder, komponist, arrangør
Guro von Germeten: Sanger, musiker, skuespiller
Njål Helge Mjøs: Dramaturg Nationaltheatret
Linda Stol Strigsve: Utøver og Pro-rektor ved Musikkteaterhøyskolen

Lotta Rygg: Juryens sekretær, Dramaturg/prosjektarbeider MTF.

Innsendelse:

Søknad med vedlegg sendes til MTFs Lotta Rygg ved mail lotta@musikkteaterforum.no innen 21. juni 2019 kl. 12.00.


MTV TALENT:

Hvem kan søke MTV TALENT:

Norske unge talenter fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andresom skriver for, eller søker å utvikle en stemme for, det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt.

Søknadskriterier MTV TALENT:

 • Verket skal ha en tydelig og klar idé.

 • Det skal være klart hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle under verkstedet. (manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)

 • Det innsendte verket er et verk i prosess.

 • Kun unge aktører fra scenekunstfeltet kan søke. (Maksimalt 25 år ved søknadsinnsendelse).

Søknad:

For å bli vurdert må du sende inn obligatoriske vedlegg i PDF format:

 • Beskrivelse av idè, tema, og synopsis max 1 side.

 • Utdrag fra libretto med noter, 2. stk. sanger

 • Innspilling av valgte sanger/ libretto demo

 • Utdrag fra manus, 2 scener

Det må også legges ved:

 • CV

 • Hvordan du ønsker å ta i bruk verksteds-dagene, max ett avsnitt

 • Beskrivelse av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse, max ett avsnitt

Viktig: alt materiale vedr. verket er merket uten personnavn, kun verkets tittel og innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

Innsendelse: 

Søknad med vedlegg sendes til MTFs Lotta Rygg ved mail lotta@musikkteaterforum.no innen 21. juni 2019 kl. 12.00.


MTV PROFF:

Hvem kan søke MTV PROFF:

Norske profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet som komponister, librettister, dramatikere, manusforfattere, koreografer, utøvende scenekunstnere eller andre opphavere innen det musikkdramatiske felt, nasjonalt eller internasjonalt.

Søknadskriterier MTV PROFF:

 • Verket skal ha en tydelig og klar idé. 


 • Det skal være klart hvilken del av verket man ønsker hjelp til å utvikle/videreutvikle under verkstedet. (manus, libretto, komposisjon, koreografi eller annet)

 • Det innsendte verket er et verk i prosess, hvor minimum 1/3 av materialet er ferdigstilt

 • Kun profesjonelle aktører fra scenekunstfeltet over 25 år kan søke

Søknad:

For å bli vurdert må du sende inn følgende i PDF format:

 • Beskrivelse av idè, tema, og synopsis - max 1 side.

 • Utdrag av manus - 3 scener

 • Utdrag fra libretto med noter -3 sanger

 • Innspilling av valgte sanger/libretto -Demo

Hvis relevant for søknaden legges det ved:

 • Klaveruttog  

 • Manus  

 • Libretto

 • Video for koreografi

Det må også legges ved:

 • CV

 • Hvordan du ønsker å ta i bruk verksteds-dagene, max halv side

 • Beskrivelse av hvordan du har arbeidet med verket frem til søknadsinnsendelse, max halv side

Viktig: alt materiale vedr. verket merkes uten personnavn, kun verkets tittel og innhold (manus, libretto, komposisjon etc.)

Innsendelse:

Søknad med vedlegg sendes til MTFs Lotta Rygg ved mail lotta@musikkteaterforum.no innen 21. juni 2019 kl. 12.00.

Verkstedet gjennomføres i et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen.


MTF MUSIKKTEATERVERKSTED

Musikkteaterforum ser det som en viktig oppgave å stimulere til nyskaping og vekst innen det musikkdramatiske felt. Gjennom vårt MTF Musikkteaterverksted gis norske skapende kunstnere et fora for utprøving og utvikling av komposisjon og dramatikk for det musikkdramatiske felt, basert på kompetanse og kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger til rette for videreutvikling og utprøving av verket, og prosjekter som tas opp i ordningen tilbys ved opptak 1. stk. workshop over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de rette mentorer og de nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske librettister, komponister, manusforfattere og andre skapende/opphavere innen kunstformen musikkdramatikk, og på samme tid legge til rette for arbeidsplasser og genuine kunstneriske utfordringer for utøvende scenekunstnere ved gjennomføring av verksted.

MTFs målsetting er å løfte ordningen til å bli et nasjonalt senter for utvikling av musikkdramatiske verk. Vårt mål for verkstedet er å kunne tilby et 3 årig utviklingsløp for alle antatte verk, hvor hvert prosjekt blir tildelt minimum to verksted pr. år. Forløpet vil gavne hele feltet fra innholdsleverandør til kunstnerisk utøvende, til produsent og teater, og vil være en arena for nettverksbygging og verdiskaping nasjonalt og internasjonalt.

For å ivareta både rekruttering og videreutvikling av kompetanse på feltet ble Musikkteaterverkstedet i 2018 utvidet til 2 kategorier:

MTV TALENT: For skapende kunstnere opp til 25 år.

MTV PROFF: For skapende kunstnere fra 25 år og oppover.

Musikkteaterforum mottar ikke fast tilskudd til drift av MTF Musikkteaterverksted. All aktivitet i verkstedet baseres på en andel av innbetalt kontingent fra våre medlemmer, samt et evt. bevilget tilskudd fra diverse fond, stat, kommune, fylke eller andre tilskuddsgivere.  

  Mål:  

  1. Styrke utviklingsarbeidet for Norsk Musikkteater
  2. Styrke andelen opphavere som skriver for det musikkdramatiske felt
  3. Øke andelen av norsk musikkdramatikk på nasjonale og internasjonale scener
  4. Utvikle ny norsk musikkdramatikk med et internasjonalt tilsnitt
  5. Styrke arbeidsmulighetene for norske scenekunstnere
  6. Å virke som en nasjonal/internasjonal nettverksarena for norske skapende kunstnere / opphavere
  NORDISK SAMARBEID

  Med støtte fra Nordisk kulturkontakt har vi startet et nordisk samarbeid med fokus på utvikling av ny musikkdramatikk. Målet med samarbeidet er å styrke den helhetlige musikkdramatiske kompetansen i det nordiske scenekunstfeltet, samt å løfte frem nye nordiske fortellinger i et musikkdramatisk uttrykk.  

  Våre samarbeidspartnere er:

  I 2018 møttes nettverket til 4 møter for å utveksle erfaringer og kunnskaper, samt gå i dybden på hva som skal til for å utvikle flere nyskrevne verk.

  Våren 2019 reiser nettverket på studietur til London for deltakelse på konferansen UK Musical Theatre Conference samt møter med Mercury Musical Developments & Musical Theatre Network.

  Nettverket arbeider også med søknad til Nordisk kulturkontakt for lansering av en samlingsbasert kompetanseplattform for utvikling av musikkdramatiske verk, med foreslått oppstart i 2020.

  Musikaler antatt i verkstedet høst 2018

  MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF


  FOR FJERNT FOR FJERNSYN, Verksbeskrivelse 
  «For Fjernt For Fjernsyn» er en helaftens musikal med et originalmanus av Thomas Gunnari Røtting og Tobias Løyning, med originalmusikk og sangtekster av Røtting. Musikalen forteller historien om alle karakterene på en TV-stasjon når veteranankermann Ruben Roll bestemmer seg for å ta sitt eget liv på live TV grunnet lave seertall. Han blir stoppet i tide, men det viser seg at hendelsen hadde rekordhøye seertall, og Ruben er ikke den eneste som er villig til å gjøre drastiske ting for å bli hørt. Inspirert av filmene «Network» (1976) og «The King of Comedy» (1985).

  Verksted gjennomføres ved MTF Musikkteaterverksted 10. - 18. Januar 2019 med opphavere, 4 profesjonelle musikalartister og 11 studenter fra MTHS. Mentor er Johan Osuldsen. 


  Musikk, Sangtekst & Manus:
  Thomas Gunnari Røtting:  
  Komponist, regissør og tekstforfatter. Skriver for både film & scene, og har jobbet
  profesjonelt som komponist og tekstforfatter på diverse forestillinger siden 2014. Hans kortfilm «Rapsodi i rødt» (regi, manus og musikk) har blitt vist og nominert på diverse kortfilmfetivaler i europa og USA (2016-2018), og vant nylig en pris under årets «California Underground Film Festival» for «Best Original Score». Han var aktuell som komponist, tekstforfatter og regissør på familieforestillingen «Grisk og Gomle - Kronen i Sukkerdalen» som gikk sin andre sesong sommeren 2018 i Bjørneparken. Jobber for øyeblikket som repetitør/musikalsk ansvarlig på Shrek The Musical, produsert av Skedsmo Amatørteater, mens han skriver på ny musikk og nye verker for film og scene.

  Manus:
  Tobias Løyning:  

  Skuespiller, instruktør og tekstforfatter. Har erfaring som skuespiller både for film og scene, og har instruert diverse skolerevyer. Jobber for øyeblikket som freelance skuespiller, med en skuespillerutdanning hos «Nordic Institute of Stage and Studio» og er aktuell i Shrek: The Musikal 2018 produsert av Skedsmo Amatørteater og Little Shop Of Horrors 2019 produsert av Action Teater.

  Mentor: Johan Osuldsen, regissør, koreograf, tekstforfatter.


  Verkstedet gjennomføres i samarbeid med:


  MTF MUSIKKTEATERVERKSTED TALENT


  HJERTEKAPTEIN, Verksbeskrivelse

  «Hjertekaptein» er et stykke basert på albumet til Lars Bremnes med samme tittel. Manuset er inspirert av musikken, og knytter sangtekstene opp til en sammenhengende historie mellom seks personer. «Hjertekaptein» legger vekt på ulike tilknytninger en har til andre mennesker, og hvor sterkt det båndet er når forholdet blir utsatt for endring. «Hjertekaptein» handler om valg man tar og valg andre tar for deg. 

  Verkstedet gjennomføres ved MTF Musikkteaterverksted 4. mars, 18.mars og 1. april 2019.

  Manusforfatter: Elisabeth Tjøsvoll-Eriksson er 23 år og kommer fra Karmøy. Hun har en bachelor i musikkteater fra Musikkteaterhøyskolen i Oslo (uteksaminert 2017). Tidligere har Elisabeth vært med i Bærum showteater («Jungelboken», 2016) og i kompaniet til West End Studios («En helt uvanlig aften» i 2016 og «Roten til alt» i 2017). Det siste året har hun fokusert på manus-idéer, blant dem er manuset «Hjertekaptein».

  Komponist/librettist: Lars Bremnes er tekstforfatter, låtskriver og visesanger. Han har 6 album på samvittigheten med eget stoff. 2 plater med sine søsken Kari og Ola Bremnes. 

  Mentor: Erik Schøyen, regissør og dramaturg.


  MTF Musikkteaterverksted mottar vår 2019 tilskudd fra:

     


  Musikaler antatt i verkstedet vår 2017


  KUNSTNERISK TEAM / SOLISTER

   Komponist Gisle Kverndokk og manusforfatter/librettist Øystein Wiik med musikal over Ingmar Bergmans Fanny og Alexander.

   1.- 5. mars 2018 workshoppes det musikkdramatiske verket ved  MTF Musikkteaterverksted med nærmere 30 aktører i aktivitet.

   Arbeidsvisning av musikalen ser du 5. mars kl. 18.00 under MTF Mandagstreff på Dramatikkens Hus i Oslo. 

  Kvelden åpner med en samtale over spørsmålet "Hvordan utvikle ny musikkdramatisk scenekunst?" ledet av regissør Johan Osuldsen. I panelet finner du Gisle Kverndokk/komponist Norge, Øystein Wiik/manus og tekstforfatter Norge, Staffan Aspegren/regissør og kunstnerisk leder Spira kulturhus Jönköping Sverige, Matthias Davids/regissør og kunstnerisk leder Landestheater Linz Østerrike, Rob Hartmann/produsent Fredericia Teater, Danmark, og Line Rosvoll, leder Dramatikkens hus.

   Workshoppen er et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen, Landestheater Linz, og Dramatikkens  Hus.

  SOLISTER / MINDRE ROLLER / ENSEMBLE  Visning på Dramatikkens hus 5. mars 2018 


  Musikaler antatt i verkstedet vår 2016

  SULT 1


  Ny norsk musikal av: 

  Geir Zahl, Simen Schøien og Jostein Kirkeby-Garstad

  Basert på Knut Hamsuns roman SULT

  I en moderne historie om ung hunger etter å bli sett, hørt og forstått på egne premisser, møter publikum Sara. Gjennom videoblogging føler hun seg både hørt og sett, men er den digitale versjonen av Sara en person hun kan leve med?  

  Med nykomponert musikk av Geir Zahl, (Kaizers Orchestra) raptekster av et knippe kjente og ukjente norske rapartister og et nyskrevet manus. 

  Musikalen workshoppes vår 2017, og har premiere på 

  Kilden Teater og Konserthus høst 2017.

  FADO MENS VI VENTER


  Ny Norsk Musikal av:

  sanger/skuespiller Ida Holten Worsøe, dramatiker/regissør Lene Therese Teigen og komponist Sverre Indris Joner.

  Forestillingen handler om lengsel, lidenskap og ensomhet med utgangspunkt i musikksjangre som fado og tango. Det er tidlig morgen i en togstasjonskafé. Noen sitter der allerede – noen kommer etterhvert. Alle er på vei fra noe og til noe annet – de trenger et sted å være mens de venter. 

  Alle medvirkende i dette prosjektet, enten de er musikere, dansere eller sangere, får roller, og formidler sine akk så triste historier. Møtene mellom dem kommer til å skape ny lidenskap og sakte sniker de livsbejaende rytmene seg inn.

  Musikalen workshoppes mai 2017.
  Foto Erika Hebbert.


  Alle verk antatt i verkstedet fra 2013 

  MTF PROFF:

  2013 Prosjekt 1: Sukker. Manusforfatter: Maria Tryti Vennerød. Komponist: Julian Skar. Mentor: Staffan Aspegren.

  2013 / 2016 Prosjekt 2: Til Dig. Manusforfatter og komponist: Johan Osuldsen. Mentor: Dramaturg Bodil Kvamme. Visning: Dramatikkens Hus. 

  2014 Prosjekt 3:Ruth Maier. Manus: Aksel-Otto Bull/Gisle Kverndokk. Komponist: Gisle Kverndokk. Visning: Chat Noir Teater.

  2016 Prosjekt 4:Young Santa/Time of Nic. Manus: Hanne Brincher/Ketil Kolstad. Libretto: Abraham Tetenbaum. Komponist: Tor Ingar Jacobsen. Visning: Prøvesalen Musikkteaterhøyskolen. Prosjektet utvikles for den Amerikanske Musicalscenen.

  2017 Prosjekt 5: Fado Mens vi venter. Manus: Lene Therese Teigen. Komposisjon: Sverre Indris Joner. Utøver: Ida Holten Worsøe. Dramaturg: Elin Grinaker. Mentor: Staffan Aspegren

  2017 Prosjekt 6: SULT1. Manus: Jostein Kirkeby Garstad. Librettist: J.K.Garstad og Simen Schøyen. Komposisjoner: Geir Zahl.

  2018 Prosjekt 7: Fanny&Alexander. Manus/libretto: Øystein Wiik. Komponist: Gisle Kverndokk. Regi/Mentor: Aksel-Otto Bull. Mentor: Mathias Davids/Landestheater Linz. Visning: Dramatikkens Hus.

  2019 Prosjekt 8: For fjernt for fjernsyn. Komponist/libretto/manus: Thomas Gunnari Røtting. Manus/Tobias Løyning. Mentor: Johan Osuldsen.


  MTF TALENT: 

  2019 Prosjekt 1: Hjertekaptein. Manus: Elisabeth Tjøsvoll-Eriksson. Komponist: Lars Bremnes. Mentor: Erik Schøyen.


  MUSIKKTEATERFORUM
  Trosterudveien 33b, 0778 
  Oslo, Norway

  Organisasjonsnummer: 997 915 828
  Powered by Wild Apricot Membership Software