Utlysning - Den kulturelle bæremeisen - Indre Østfold kommune

 • 23 Nov 2021 13:07
  Message # 12144169
  Musikkteaterforum (Administrator)

  Utlysning - Den kulturelle bæremeisen

  Skolebarn har Den kulturelle skolesekken (DKS) og eldre har Den kulturelle spaserstokken (DKSS), nå ønsker Indre Østfold kommune også å sikre barnehagebarnas tilgang til kunst og kulturopplevelser.

  Vi vil gjerne ha søknad fra deg, eller dere som består av 1-2 personer, og som vil bidra med et slikt tilbud ute i kommunens barnehager våren 2022. Tilbudet bør legge opp til stor grad av deltakelse av barna, og vi ønsker et program som kan gjentas i en til tre barnehager per dag, i inntil fem dager.

  Vi ønsker tilbud innen forskjellige kulturelle uttrykk som musikk, teater, visuell kunst, eller som kombinasjon av flere uttrykk. 

  Beskrivelse av oppdraget og eventuelle spørsmål sendes på e-post til kjersti.karlsrud@io.kommune.no innen 7. januar 2022. 

  Vi forholder oss til Creos satser for DKS og DKSS. 

  Lenke til UTLYSNING

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software