SAMARBEIDSPARTNERE
Et langt liv i scenekunsten

Flere av landets kompetansesentre for scenekunst dannet et nettverk våren 2018. Nettverket består av Norsk Skuespillersenter, Musikkteaterforum, Skuespiller- og danseralliansen, PRODA profesjonell dansetrening, PRAXIS Oslo og CODA Oslo International Dance Festival. Formålet med nettverket er å få nærmere innsikt i hvordan scenekunstutdannede og kunstnerskap ivaretas og utvikles mht stadig høyere kompetansekrav, ha erfaringsutveksling og samarbeid om kompetansehevende tilbud på tvers av kunstfelt.

Aktiviteter:

  • Oktober 2018: Et langt Liv i Scenekunsten dialogmøte for skuespillere, dansere og musikalartister. Oslo Nye Teater.
  • Desember 2018: møte med Kulturrådet for å informere om sine virksomheter og gi innspill til Kulturrådets støtteordning for Kompetansehevende tiltak/Scenekunst.
  • Oktober 2019: Seminar om Praktisk Grensesetting. Dansens Hus.
  • November 2019: Seminar om Scenekunsthelse. Bikuben/Det Norske Teatret.NORDISK MUSIKAL NETTVERK 

Nordic Network for Musical theatre

Med støtte fra Nordisk kulturkontakt er det startet et nordisk samarbeid med fokus på utvikling av ny musikkdramatikk. Målet med samarbeidet er å styrke den helhetlige musikkdramatiske kompetansen i det nordiske scenekunstfeltet, samt å løfte frem nye nordiske fortellinger i et musikkdramatisk uttrykk.  

Våre samarbeidspartnere er:

I 2018 møttes nettverket til 4 møter for å utveksle erfaringer og kunnskaper, samt gå i dybden på hva som skal til for å utvikle flere nyskrevne verk.

Våren 2019 reiste nettverket på studietur til London for deltakelse på konferansen UK Musical Theatre Conference samt møter med Mercury Musical Developments & Musical Theatre Network.

Nettverket mottok våren 2020 tilskudd på kr. 200000,- via den svenske Musikalplattformen til en satsning på utvikling av Nordiske musikkdramatiske verk.MTF MUSIKKTEATERVERKSTED

Formålet til Musikkteaterhøyskolen er å utdanne scenekunstnere på høyskolenivå innen det Musikkdramatiske felt. MTF sitt formål er å styrke utøvere og opphavere innen det Musikkdramatiske felt både som scenekunstnere, opphavere, arbeidstakere og kulturelle entreprenører, samt å fremme musikkteateret som kunstform. MTHS og MTF inngikk i 2018 et samarbeid for å bidra til formålene ved å inngå et fast samarbeid ved verksted og prosessarbeid av høy kvalitet under MTFs utviklingsprogram for ny norsk musikkdramatikk, MTF Musikkteaterverksted PROFF.

MTHS og MTF ser samarbeidet som kunstnerisk utviklende for både studenter og det til enhver til gjeldende prosjekt, med mentoring, gode synergieffekter, erfaringsbasert læring og nettverking som prioritert resultat. 

Første verksted i samarbeidet ble gjennomført i januar 2019.


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software