Fakta Musikkteaterforum

MUSIKKTEATERFORUM (MTF) er en felles møteplass for alle som arbeider proffesjonelt med musikkteater.

Interesseorganisasjonen ble stiftet av Linda Stol Strigsve i 2011, og ble registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund i 2012.

Fra 1. november 2021 er MTF en egen sammenslutning under fagforbundet Creo.

  • MTF sammenslutningen er drevet til fremme for musikkteater som kunstform, og for å styrke musikkteaterutøveres ståsted både som utøvende scenekunstnere, arbeidstakere og kulturell entreprenør/næringsaktør. 
  • MTF sammenslutningen er et nasjonalt kompetansesenter for faglig utvikling innen musikkteater/scenekunst, og alle kurs, seminarer og workshops i MTFs regi er åpne for alle utøvende scenekunstnere uavhengig av tilhørighet i fagforbund/organisasjon. 
  • MTF sammenslutningen arbeider for et samlet scenekunstfelt gjennom sine nettverksarrangementer, samarbeid og dialog.
  • MTF sammenslutningen har et utvidet tilbud til sine medlemmer gjennom fagforbundet Creo, som forsikringsordninger, juridisk hjelp, kurs og workshops mm. 
  • Musikkteaterforum og Creo deler årlig ut "Musikkteaterprisen" i kategoriene Årets Musikalartist, Årets Musikal og Åpen Kategori, samt Æresprisen i musikkteater. Prisene deles ut på det årlige arrangement «En kveld med og Musikkteaterprisen».  Prisene er et viktig ledd i å styrke og synliggjøre kunstformen Musikkteater både internt i scenekunstbransjen og i det offentlige rom.
  • Forumet arbeider direkte opp mot allmenheten for å øke den generelle kunnskapen og interessen for musikkteater som egen kunstform, bla. gjennom nettside på facebook med over 4650 følgere og månedlig nyhetsbrev.

Visjon: Musikkteaterforum (MTF) skal gjennom sin virksomhet styrke musikkteateret som kunstform, basert på kunstfaglig kompetanse, bærekraft, samt økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping.

Hovedmål: 

  • Bidra til økt verdiskaping og bærekraft for utøvere innen musikkteater/scenekunst.
  • Arbeide for styrket samarbeid og dialog mellom relevante miljøer.
  • Arbeide for økt oppmerksomhet og kunnskap om musikkteater som kunstform.
  • Kommunisere musikkteaterets betydning både økonomisk og samfunnsmessig, og synliggjøre behov overfor det politiske miljø og bevilgende myndigheter.

MTF Årsberetning 

MTF Driftsresultat 2020.PDF 

 


____________________________________________


MTF VEDTEKTER

Ønsker du å lese våre vedtekter er det bare å klikke på linken:

MTF VEDTEKTER pr. 6. mai 2019.pdf
MTF STYRE pr. desember 2021


Styreleder: Henriette Myhre

Styremedlem: Guro von Germeten/scenekunstner/musiker

Styremedlem: Lars Jacobsen/regissør/Scenekunstner

Styremedlem: Trine Bariås-Kvitstein/scenekunstner 

Styremedlem: Bjørn Tore Grøntvedt/scenekunstner  

Varamedlem 2: Maja Aspås Teialeret/scenekunstner.

 

Alle i styret er medlem i sammenslutningen Musikkteaterforum i Creo.

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software