Fakta Musikkteaterforum

MUSIKKTEATERFORUM (MTF) er en felles møteplass for alle som arbeider proffesjonelt med musikkteater.

Interesseorganisasjonen ble stiftet av Linda Stol Strigsve 02.05.2011, og ble registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund 02.02.2012. 

 • MTF er en medlemsbasert interesseorganisasjon drevet til fremme for musikkteater som kunstform, og for å styrke musikkteaterutøveres ståsted både som utøvende scenekunstnere, arbeidstakere og kulturell entreprenør/næringsaktør. 
 • MTF er et nasjonalt kompetansesenter for faglig utvikling innen musikkteater/scenekunst, og alle kurs, seminarer og workshops i MTFs regi er åpne for alle utøvende scenekunstnere uavhengig av tilhørighet i fagforbund/organisasjon. 
 • MTF arbeider for et samlet scenekunstfelt gjennom sine nettverksarrangementer, samarbeid og dialog.
 • MTF utvikler nytt norsk musikkteater gjennom sitt MTF Musikkteaterverksted.
 • MTF har et utvidet tilbud til sine medlemmer ved advokathjelp, coaching, rådgivningstjeneste, auditionoversikt for Norge, Skandinavia, England og Tyskland, medlemsforum på Facebook, subsidiert leie av innspillingsstudio, samt subsidiert teknisk support for Appel produkter  (for showreel, fotoredigering, budsjettoppstilling, presentasjoner etc.).
 • MTF medlemmer har tilgang til MTF nettforum, og nettsider med medlemskartotek/personlig presentasjonsside. Sidene fungerer som et kompetansekartotek over profesjonelle utøvere innen scenekunst. Kartoteket er fritt tilgjengelig for arbeidsgiversiden.
 • Musikkteaterforum deler årlig ut "Musikkteaterprisen" i kategoriene Årets Musikalartist og Årets Musikal, samt Æresprisen i musikkteater. Prisene deles ut på MTFs årlige arrangement «En kveld med og Musikkteaterprisen».  Prisene er et viktig ledd i å styrke og synliggjøre kunstformen Musikkteater både internt i scenekunstbransjen og i det offentlige rom.
 • Forumet arbeider direkte opp mot allmenheten for å øke den generelle kunnskapen og interessen for musikkteater som egen kunstform, bla. gjennom nettside på facebook med over 4350 følgere.
 • MTF drives non-profit, og inntekter og overskudd går direkte tilbake til medlemsmassen.
 • Musikkteaterforum driftes i dag på frivillig basis av daglig leder Henriette Myhre, og prosjektarbeiderne Lotta Rygg og Stine Førland. It medarbeider er Ave Granli Johnsen. I tillegg har MTF knyttet til seg 3. stk assistenter fra vår medlemsbase.

Visjon: Musikkteaterforum (MTF) skal gjennom sin virksomhet styrke musikkteateret som kunstform, basert på kunstfaglig kompetanse, bærekraft, samt økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping.

Hovedmål: 

 • Bidra til økt verdiskaping og bærekraft for utøvere innen musikkteater/scenekunst.
 • Arbeide for styrket samarbeid og dialog mellom relevante miljøer.
 • Arbeide for økt oppmerksomhet og kunnskap om musikkteater som kunstform.
 • Kommunisere musikkteaterets betydning både økonomisk og samfunnsmessig, og synliggjøre behov overfor det politiske miljø og bevilgende myndigheter.

MTF Årsberetning 

MTF Driftsresultat 2019.PDF 

 


____________________________________________


MTF VEDTEKTER

Ønsker du å lese våre vedtekter er det bare å klikke på linken:

MTF VEDTEKTER pr. 6. mai 2019.pdf
MTF STYRE pr. mai 2019


Konstituert styreleder: Jørn Knutsen/Markedssjef DNOB,  

Styremedlem: Jannike Kruse/utøver,   

Styremedlem: Charlotte Brænna/utøver,  

Styremedlem: Tomas Adrian Glans/regissør og koreograf.

Varamedlem 1: Thomas Møller/kulturprodusent, 

Varamedlem 2: Sindre Postholm/utøver.

MTF: Henriette Myhre/daglig leder i MTF.

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software