FANNY & ALEXANDER - WORKSHOP og ARBEIDSVISNING

MTF MUSIKKTEATERVERKSTED inviterer til arbeidsvisning av musikalen FANNY & ALEXANDER, skrevet av komponist Gisle Kverndokk og manusforfatter/librettist Øystein Wiik, over Ingmar Bergmans kjente historie. 
1.- 5. mars 2018 workshoppes det nyskrevne musikkdramatiske verket med over 30 aktører i aktivitet. 9 profesjonelle utøvere bestående av opera og musikalsangere/skuespillere, 16 studenter fra Musikkteaterhøyskolen, et norsk/internasjonalt kreativt team på 7 personer, samt pianist Tove Kragset, vil gjennom 5 intensive dager gjennomføre en første workshop av verket

5. mars kl. 19.00 gjennomføres en arbeidsvisning av Fanny & Alexander på Dramatikkens hus i Oslo.  

Workshop/visning er et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen og Landestheater Linz.
Arbeidsvisningen er et samarbeid med Dramatikkens Hus.

Kvelden starter kl. 18.00 med en panelsamtale over spørsmålet "Hvordan utvikle nye musikkdramatiske verk?" ledet av regissør Johan Osuldsen. I panelet finner du: 

  • Gisle Kverndokk/komponist  
  • Øystein Wiik/manus og tekstforfatter  
  • Staffan Aspegren/regissør og kunstnerisk leder Spira kulturhus Jönköping Sverige 
  • Matthias Davids/regissør og kunstnerisk leder Landestheater Linz, Østerrike
  • Rob Hartmann/produsent Fredericia Teater, Danmark
  • Line Rosvoll, leder Dramatikkens hus
 
MTF MUSIKKTEATERVERKSTED: 
Musikkteaterforum ser det som en viktig oppgave å stimulere til nyskaping og vekst innen det musikkdramatiske felt. Gjennom vårt MTF Musikkteaterverksted gis norske skapende kunstnere et fora for utprøving og utvikling av komposisjon og dramatikk for det musikkdramatiske felt, basert på kompetanse og kvalitet i alle ledd. Verkstedet legger til rette for videreutvikling og utprøving av verket, og prosjekter som tas opp i ordningen tilbys ved opptak 1. stk. workshop over materiale. Avhengig av verkets behov hentes de rette mentorer og de nødvendige resurser inn. Ordningen er et ledd i å styrke utviklingen av norske librettister, komponister, manusforfattere og andre skapende/opphavere innen kunstformen musikkdramatikk, og på samme tid legge til rette for arbeidsplasser og genuine kunstneriske utfordringer for utøvende scenekunstnere ved gjennomføring av workshops.


Facebook arrangement: fanny & alexander en musikal, arbeidsvisning.‎


ROLLELISTE:
FRU HELENA EKDAHL – Guri Egge
OSCAR EKDAHL - Trond Teigen
EMILIE EKDAHL - Eli Kristin Hanssveen
ALEXANDER - 1. akt: Henriette Refsnes Lerstad – 2. akt: Anna Amalie Kjelstad
FANNY – Josefin Tønnessen
CARL EKDAHL – Lasse Vermeli
LYDIA EKDAHL – Trine Wenberg Svensen
GUSTAV ADOLF EKDAHL – Teodor Janson
ALMA EKDAHL – Solveig Andsnes
PETRA – Kornelia Sletten
JENNY – Andrea Rymoen
MAJ – Dyveke Sæther
ROSA – Hannah Therese Engen 
ISAK JACOBI – Knut Skram
ARON RETZINSKY – Håkon Liknes Askheim
ISMAEL RETZINSKY – Christina Sparre Sole
EDVARD VERGERUS – Erik Wenberg Jacobsen
FRU BLENDA VERGERUS – Solveig Andsnes
HENRIETTA VERGERUS – Trine Wenberg Svensen
FASTER ELSA BERGIUS - Amalie Tolo
FRØKEN JUSTINA – Jannicke Berg De Flon
FILIP LANDAHL – Kent Sæterøy
MIKAEL BERGMAN – Torgeir Aase Løseth
DOKTOR FÜRSTENBERG – Jan Gunnar Garlid
POLITIKOMMISÆR GANTELIUS – Christoffer Mæland

ENSEMBLE: Josefin Tønnessen, Kornelia Sletten, Andrea Rymoen, Dyveke Sæther, Hannah Therese Engen, Håkon Liknes Askheim, Christina Sparre Sole, Amalie Tolo, Jannicke Berg De Flon, Kent Sæterøy, Torgeir Aase Løseth, Jan Gunnar Garlid, Johannes Aas, Christoffer Mæland , Henriette Refsnes Lerstad (2. akt) , Anna Amalie Kjelstad (1.akt)

KREATIVT TEAM:
Komponist: Gisle Kverndokk
Manus/libretto: Øystein Wiik
Regi 1 workshop: Aksel-Otto Bull
Regi 2 workshop: Matthias Davids
Pianist/repetitør: Tove Kragseth
Musical Director: Tom Bitterlich
Oversetter/dramaturg: Arne Beeker / Elke Ranzinger

MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software