Velkommen til digital utdeling av Årets Musikkteaterpriser 3. mai kl. 19.00


Sendingen legges ut på denne siden 15 minutter før arrangementsstart. 

Sendingen er gratis og åpen for alle som ønsker å være med på feiringen.

Vi gleder oss stort til den 10! utgaven av Musikkteaterprisen

og ønsker velkommen til et festpyntet publikum klare for en digital feiring av årets priser i norsk Musikkteater! 


PS: Du kan også se sendingen direkte på MTFs Facebook side (https://www.facebook.com/Musikkteaterforum).


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software