MUSIKALSYMPOSIUM

Vi gleder oss til MUSIKALSYMPOSIUM2019, 13. og 14. juni på Bikuben, hvor Musikkteaterforum i samarbeid med Heddadagene og Musikkteaterhøyskolen inviterer scenekunstbransjen til møte, samtale og debatt med fokus på utfordringer og muligheter i Nordisk Musikkteater, og virker som en møteplass for alle som arbeider innen det musikkdramatiske scenekunstfeltet. Gå ikke glipp av denne fantastiske muligheten til å høre nøkkelpersoner i Nordisk scenekunstbransje snakke om alt fra rekruttering og casting til hvilken plass musikalen har i scenekunst, politikk og samfunn, og ikke minst til hva fremtiden vil bringe deg som arbeider innen det musikkdramatiske felt.

Trykk her for å se video av alle foredrag


DELTAGERAVGIFT

Kr. 175,- pr. dag

MELD DEG PÅ HER


MUSIKALSYMPOSIET ER STØTTET AV


FAGPROGRAM 13. juni 2019

kl. 09.00 - 10.45

 Fokus Rekruttering 

Hvem har ansvaret for en god rekrutteringsplattform og hvordan skal den gjennomføres på beste måte for alle involverte? Om målet er å oppnå det komplette kompetansebaserte ensemble, kan og burde man tenke annerledes rundt rekruttering til musikalscenen, eller skal vi si oss fornøyd med dagens ordninger?

Panelleder: Christian Winther Farstad/BI
Panel: Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO, Tore Myklebust - produsent Starworks AS/NO, Mia Nerenius - casting coordinator/musikal ved GöteborgsOperaen/SE, Elisabeth Hammersbøen Rustad/utøver/NO. 

Pause: 15 min

kl. 11.00 - 12.30

 Merging the arts of song and dance

Foredraget er aktuelt for utøvende scenekunstnere som skuespillere, musikalartister, operasangere, dansere og musikere, og for pedagoger i sang og dans, regissører, koreografer og andre som arbeider i skole og eller produksjon med scenekunst.

Foredraget bygger på forskningsarbeid ved MTHS:https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2885
Foredragsholdere: Johanne Karen Hagen - studieleder og førstelektor i sang, Anne Cecilie Rødsjø Kvammen - Førstelektor i sang og FOU koordinator. 

Lunch: 12.30 - 13.30

kl. 13.30 - 16.00 

  Musikkdramatikkens samfunnsøkonomiske muligheter og betydning 

Kulturfeltet har potensiale til å opptre som en betydelig bidragsyter for verdiskaping og ringvirkninger nasjonalt, regionalt og lokalt, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hvilket potensiale ligger i kulturfeltet generelt og musikkdramatikken spesielt?

Panelleder: Erik Wold
Innledere + panel: 

Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK:            Musikalens utvikling av Fredericia 

Erik W. Jacobsen - Menon Economics/NO: Musikkdramatikk i perspektiv: Verdiskaping, ringvirkning, samfunnsutvikling. 

Catharina Roos Bilsbak - programsjef Arktisk Filharmoni/NO: Kulturturisme.

Panel: Grunde Almeland - Venstres repr. i familie og kulturkomiteen/NO, Rob Hartmann - produsent Fredericia Teater/DK.

Kl. 16.00  

Mingel og takk for i dag


FAGPROGRAM 14. JUNI 2019 

09.00 - 09.45

Frokostsamtale: Nordic Network for development of new musicals. 

For deg som er opptatt av utviklingen av nye musikkdramatiske verk og hvordan disse arbeides frem, samt opphaveres (komponister, dramatikere, librettister) muligheter for kompetanseutvikling.

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO
Panel: 
Rob Hartmann/Fredericia Teater/DK, Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE, Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO. 

09.45 - 11.30

Arbeidsverksted: MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF 

Bli kjent med MTF MUSIKKTEATERVERKSTED og utvikling av et nytt musikkdramatisk verk.

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO 

Panel:

Opphavere: Thomas G. Røtting og Tobias Løyning

Mentor: Johan Osuldsen

Visning fra verket For Fjernt For Fjernsyn 

Utøvere: Trond Teigen, Øyvind Boye Løvold, Markus Bjørlykke og Tone O. Knivsflå.


Lunch 11.30 - 12.30

Kl. 12.30 - 14.15

  Politisk korrekt kulturliv/scenekunst 

Hva legger man i begrepet “politisk korrekthet”, i Sverige, Norge, og Danmark? Hvilke verdier ligger til grunn, og hvilke betydningsforskjeller gir det seg utslag i i de tre landene?

Debattleder: Erik Wold
Panel: Anki Gerhardsen - Kulturjournalist/NO, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Rob Hartmann - produsent Fredericia Teater/DK, Yvonne Rock - TYP Kulturkapital/SE.

Pause 15 min

Kunstnerisk innslag 14.45 - 15.00

15.00 - 17.00

 Musikalproduksjon i fremtiden

Hva er status for det nordiske musikkteateret, hvor vil vi og hvordan ser feltet ut om 10 år?

Debattleder: Christian Winter Farstad
Panel: Johan Storgård - ACE production, FIN, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Rob Hartmann - produsent Fredericia Teater/DK, Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE, 
Atle Halstensen - kunstnerisk ansvarlig Scenekvelder/NO 

17.00 

Mingel og Takk for i dag


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software