MTF MANDAGSTREFF VINTER / VÅR 2018


  


MTF MANDAGSTREFF er en møteplass og en nettverksarena for utøvere og arbeidsgivere innen norsk scenekunst. Arrangementet gjennomføres hver første mandag i mnd. fra februar - mai, og september - desember. 

Hvert Mandagstreff består av en fagdel, og Åpen mic. 

Under fagdelen får utøvere anledning til direkte å møte arbeidsgiverne i bransjen gjennom kompetansehevende foredrag, samtaler og debatter. Under Åpen Mic gis utøverne mulighet til å vise seg frem gjennom sang, monolog, dans eller annet.
7. Mai 2018: 18.30 - 22.00

Samtale: Produksjon av internasjonale musikaler i Norge med fokus på The Phantom of the Opera, ved SceneKvelder. 

Folketeateret.

Åpen Mic med Bjørge Verbaan


5. Mars 2018: 18.30 - 22.00

Samtale: Utvikling av nytt norsk musikkteater, ledet av Johan Osuldsen. 

MTF Musikkteaterverksted - Arbeidsvisning av musikalen Fanny & Alexander av Kverndokk/Wiik. Et samarbeid med Musikkteaterhøyskolen og Landestheater Linz/Matthias Davids.


5. Februar 2018: 18.30 - 22.00

Lansering av rapport over verdiskaping i og ringvirkning av i Norsk Musikkteater på Bikuben/DNT. Rapporten er utarbeidet av seniorøkonomene Markus Gjems Theie og Tori H. Løge i Menon Economics AS.

Samarbeidspartnere: MTF, MTHS og NOPA.

Åpen Mic: Pianist Carl Fredrik Falkenberg.

Rapporten har mottatt tilskudd fra produsentforeningen for Privatteatre og

   Forhåndspåmelding til Åpen mic: henriette@musikkteaterforum.no

Alle dager fra 18.30 - 22.00

Medlemmer av Musikkteaterforum: Gratis.  

Andre deltagere betaler kr. 100,-

VELKOMMEN! MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software