SAMARBEIDSPARTNERE

MUSIKKTEATERFORUM samarbeider med en rekke aktører innen kunst og kultur.
Gjennom våre samarbeid søker vi kontinuerlig å styrke, og å løfte frem musikkteater 
som kunstform, samt MTFs hovedprioritet - deg som utøver.
 
MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software